מכרזי המועצה האזורית עמק חפר

הצטרפו למאגר ספקים, קבלנים ויועצים של המועצה האזורית עמק חפר

מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מחיר מסמכי המכרז מועד אחרון לשאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות מועד מפגש מציעים הערות
מספר מכרז: שם המכרז: מכרז לגיוס מנהל/ת מחלקת מים לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר מועד פרסום: 08/01/2023 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 31/01/2023 מועד מפגש מציעים: הערות: [email protected]
מספר מכרז: מכרז פומבי מס' 2022/2 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2022/21 להצבה והפעלת עגלת קפה (רוכלות מזון) במתחם יכון מועד פרסום: 13/11/2022 מחיר מסמכי המכרז: 300 ש"ח מועד אחרון לשאלות הבהרה: 29/11/2022 מועד אחרון להגשת הצעות: 15/12/2022 מועד מפגש מציעים: 13/11/2022 הערות:
מספר מכרז: מכרז מס' 20/2022 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2022/20 לקבלת הרשאה לתפעול, תחזוקה ושימוש בחלק מנכס המצוי במתחם הידוע כ"מתחם קדם" גוש 8556 ,חלקה 3 להפעלת עסק בתחום המסעדנות והמזון מועד פרסום: 13/11/2022 מחיר מסמכי המכרז: 300 ש"ח מועד אחרון לשאלות הבהרה: 28/11/2022 מועד אחרון להגשת הצעות: 15/12/2022 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: מכרז פומבי מס' 3/2023 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2023 להשכרת נכס במתחם קדם מועד פרסום: 13/11/2022 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 02/02/2023 מועד אחרון להגשת הצעות: 15/02/2023 מועד מפגש מציעים: 26/01/2023 הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: מכרז לגיוס סמנכ"ל/ית פיתוח והנדסה לחברה הכלכלית עמק חפר מועד פרסום: 04/09/2022 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 11/09/2022 מועד אחרון להגשת הצעות: 28/09/2022 מועד מפגש מציעים: 11/09/2022 הערות: [email protected]
מספר מכרז: שם המכרז: מכרז מנהל/ת פרויקטים – פרויקטים הנדסיים מועד פרסום: 22/02/2021 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 22/12/2022 מועד מפגש מציעים: הערות: [email protected]
מספר מכרז: שם המכרז: מכרז לגיוס דרוש/ה אב בית / איש/ת תחזוקה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר מועד פרסום: 01/01/2021 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 31/01/2023 מועד מפגש מציעים: הערות: [email protected]
מספר מכרז: 10/2020 שם המכרז: מכרז מס' 10/2020 ניהול הגביה של צרכני המים בפארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 28/12/2020 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 06/01/2021 מועד אחרון להגשת הצעות: 21/01/2021 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 11/2020 שם המכרז: מכרז מס' 11/2020 ניהול מקצועי של מרכז חדשנות מועד פרסום: 28/12/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 06/01/2021 מועד אחרון להגשת הצעות: 21/01/2021 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 12/2020 שם המכרז: מכרז מס' 12/2020 רכש והתקנה של משאבה לכיבוי אש מועד פרסום: 22/12/2020 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 06/01/2021 מועד אחרון להגשת הצעות: 24/12/2021 מועד מפגש מציעים: 29/12/2020 הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: רכז/ת קשרי קהילה – עסקים לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ מועד פרסום: 15/12/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 8/2020 שם המכרז: מכרז מס' 8/2020 החלפה ושדרוג של רשת המים בקיבוץ בחן מועד פרסום: 11/11/2020 מחיר מסמכי המכרז: 2,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 03/12/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 30/12/2020 מועד מפגש מציעים: 22/11/2020 הערות:
מספר מכרז: 9/2020 שם המכרז: מכרז מס' 9/2020 מתן שירותי בדיקות מעבדה ובדיקות שדה מועד פרסום: 29/10/2020 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 09/11/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 24/11/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: קול קורא - להגשת הצעות לעיבוד קרקע בשטח "מרץ" מועד פרסום: 01/10/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 22/10/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 6/2020 שם המכרז: מכרז מס' 6/2020 ביצוע עבודות פיתוח שלב א' – הרחבת הישוב בת חפר מועד פרסום: 13/09/2020 מחיר מסמכי המכרז: 5,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/09/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 14/10/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 7/2020 שם המכרז: מכרז מס' 7/2020 אספקת כימיקלים למט"ש מועד פרסום: 11/09/2020 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/09/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 14/10/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: קול קורא - בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא ייעוץ אסטרטגי ייחודי ביחס להפעלת נכס בשם "בית הראשונים" בעמק חפר מועד פרסום: 28/08/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 08/09/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 27/09/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: קול קורא - בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא אספקת ציוד לעצירה ואיסוף גופים זרים בזרם הכניסה במט"ש נחל שכם מועד פרסום: 09/07/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 12/08/2020 מועד מפגש מציעים: 12/08/2020 הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: הליך לבקשת יוזמות להקמה והפעלה של מיזם בפארק התעשיות שבעמק חפר מועד פרסום: 08/06/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 21/06/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 06/07/2020 מועד מפגש מציעים: 15/06/2020 הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: הליך לקבלת מידע קליניקות רפואיות בפארק מועד פרסום: 08/06/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 21/06/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 07/07/2020 מועד מפגש מציעים: 15/06/2020 הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: קול קורא - בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא יוזמות להקמה והפעלה של מיזם בפארק התעשיות שבעמק חפר מועד פרסום: 04/03/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 28/06/2020 מועד מפגש מציעים: 10/06/2020 הערות:
מספר מכרז: 4/2020 שם המכרז: מכרז מס' 4/2020 יועץ גינון מועד פרסום: 12/02/2020 מחיר מסמכי המכרז: 250 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 25/02/2021 מועד אחרון להגשת הצעות: 19/03/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: קול קורא - בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא הקמה והפעלה של בית הראשונים שבעמק חפר מועד פרסום: 12/02/2020 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 05/03/2020 מועד מפגש מציעים: 23/02/2020 הערות:
מספר מכרז: 3/2020 שם המכרז: מכרז מס' 3/2020 קבלת הרשאה להפעלת בית ליזמות ועסקים לנשים במתחם בית הראשונים מועד פרסום: 09/02/2020 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 25/02/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 26/04/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 2/2020 שם המכרז: מכרז מס' 2/2020 מכרז יועץ לקידום , תכנון וניהול משק האנרגיה בפארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 19/01/2020 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 28/01/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 17/01/2020 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 1/2020 שם המכרז: מכרז מס' 1/2020 התקנת מערכת ממוחשבת לניהול טכנולוגי של מערך הסעות חכם לתחבורה ציבורית גמישה ברחבי המועצה מועד פרסום: 05/01/2020 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 26/01/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 11/02/2020 מועד מפגש מציעים: 19/01/2020 הערות:
מספר מכרז: 10/2019 שם המכרז: מכרז מס' 10/2019 ביצוע עבודות גינון בפארק התעשיות עמק חפר ו"בבית הראשונים" מועד פרסום: 30/12/2019 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 12/01/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 26/01/2020 מועד מפגש מציעים: 05/01/2020 הערות:
מספר מכרז: 6/2019 שם המכרז: מכרז מס' 6/2019 יועץ למרכז יזמות עמק חפר מועד פרסום: 27/12/2019 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 07/01/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 19/01/2020 מועד מפגש מציעים: 02/01/2020 הערות:
מספר מכרז: 3/2019 שם המכרז: מכרז מס' 3/2019 הפעלת מזנון בבית העם בכפר ויתקין מועד פרסום: 10/12/2019 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 24/12/2019 מועד אחרון להגשת הצעות: 12/01/2020 מועד מפגש מציעים: 18/12/2019 הערות:
מספר מכרז: 9/2019 שם המכרז: מכרז מס' 9/2019 שירותי יעוץ לפרויקטים תיירותיים בעמק חפר מועד פרסום: 21/11/2019 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 28/11/2019 מועד אחרון להגשת הצעות: 10/12/2019 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: קול קורא - הזמנה להציע יוזמות להקמה והפעלה של מבנה המארח פעילות לקהילת העסקים הנשית בבי מועד פרסום: 19/11/2019 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 05/12/2019 מועד מפגש מציעים: 27/11/2019 הערות:
מספר מכרז: 5/2019 שם המכרז: מכרז מס' 5/2019 אספקת כימיקל מסוג קואגולנט למט"ש יד חנה מועד פרסום: 19/08/2019 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 15/09/2019 מועד אחרון להגשת הצעות: 06/10/2019 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 4/2019 שם המכרז: מכרז מס' 4/2019 הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים מחיבור מקורות לבי"ס שפרירים ומשגב מועד פרסום: 22/07/2019 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 08/08/2019 מועד אחרון להגשת הצעות: 29/08/2019 מועד מפגש מציעים: 28/07/2019 הערות:
מספר מכרז: שם המכרז: התקשרות בפטור במכרז מועד פרסום: 22/07/2019 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 2/2019 שם המכרז: מכרז מס' 2/2019 קבלת שרותי תכנון להכנה ואישור תב"ע לפארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 02/06/2019 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 16/06/2019 מועד אחרון להגשת הצעות: 29/07/2019 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 1/2019 שם המכרז: מכרז מס' 1/2019 קבלת שירותי תכנון כולל של מכון לטיפול בשפכי יד חנה מועד פרסום: 03/02/2019 מחיר מסמכי המכרז: 2,500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 18/03/2019 מועד אחרון להגשת הצעות: 15/04/2019 מועד מפגש מציעים: 04/03/2019 הערות:
מספר מכרז: 16/2018 שם המכרז: מכרז מס' 16/2018 קבלת שירותים בתחום יועץ גינון מועד פרסום: 05/12/2018 מחיר מסמכי המכרז: 250 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 16/12/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 31/12/2018 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 17/2018 שם המכרז: מכרז מס' 17/2018 ביצוע עבודות תחזוקה כלליות מועד פרסום: 03/12/2018 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 11/12/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 24/12/2018 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 10/2018 שם המכרז: מכרז מס' 10/2018 ביצוע עבודות תכנון ובניה, בינוי אספקה והתקנה של מתקני החלקה לסקייטבורד, רולר בליידס וקורקינט (סקייטפארק) מועד פרסום: 25/10/2018 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 11/12/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 25/12/2018 מועד מפגש מציעים: 03/12/2018 הערות:
מספר מכרז: 13/2018 שם המכרז: מכרז מס' 13/2018 ביצוע עבודות שידרוג והחלפת מדי מים – מערכת "קריאה מרחוק" בפארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 18/10/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 31/10/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 מועד מפגש מציעים: 25/10/2018 הערות:
מספר מכרז: 9/2018 שם המכרז: מכרז מס' 9/2018 קבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח במסגרת פרויקטים שונים מועד פרסום: 18/10/2018 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 23/10/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 04/11/2018 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 11/2018 שם המכרז: מכרז מס' 11/2018 אספקה והתקנה של מערכת חשמל עבור תחנת שאיבה נחל שכם מועד פרסום: 02/10/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 14/10/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 23/10/2018 מועד מפגש מציעים: 10/10/2018 הערות:
מספר מכרז: 12/2018 שם המכרז: מכרז מס' 12/2018 אספקה והתקנה של גנרטור ומערכת החלפה אוטומטית מועד פרסום: 02/10/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1500 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 14/10/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 23/10/2018 מועד מפגש מציעים: 07/10/2018 הערות:
מספר מכרז: 8/2018 שם המכרז: מכרז מס' 8/2018: קבלת שירותים בתחום פרויקטור מתכלל מועד פרסום: 15/09/2018 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 07/10/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 15/10/2018 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 6/2018 שם המכרז: מכרז 6/2018: למכירת רכבי החברה מועד פרסום: 01/07/2018 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 31/07/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 07/2018 שם המכרז: מכרז מס' 07/2018: קבלת שירותי תכנון כוללים בפרויקטים שונים בעמק חפר מועד פרסום: 24/06/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 15/07/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 24/07/2018 מועד מפגש מציעים: הערות:
מספר מכרז: 3/2018 שם המכרז: מכרז מס' 3/2018: הליך לקבלת שירותי תכנון כוללים פיתוח הרחבה של הישוב בת חפר פיתוח הרחבה של קיבוץ בחן מועד פרסום: 12/06/2018 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 21/06/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 12/07/2018 מועד מפגש מציעים: 14/06/2018 הערות:
מספר מכרז: 5/2018 שם המכרז: מכרז מס' 5/2018: קבלת הרשאה לתפעול ושימוש בנכס ברחוב בית הראשונים 7, פארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 03/06/2018 מחיר מסמכי המכרז: 2,000 ₪ כולל מע"מ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 17/06/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 28/06/2018 מועד מפגש מציעים: 10/06/2018 הערות:
מספר מכרז: 4/2018 שם המכרז: מכרז מס' 4/2018: לביצוע עבודות תכנון, בניה, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה PV (פוטו - וולטאי), במסגרת אסדרות רשות החשמל מועד פרסום: 01/06/2018 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: 18/06/2020 מועד אחרון להגשת הצעות: 01/08/2018 מועד מפגש מציעים: 11/08/2018 הערות:
מספר מכרז: 2/2018 שם המכרז: מכרז מס' 2/2018: לביצוע שירותי מדידה בפרויקטים לפיתוח בעמק חפר. מועד פרסום: 01/04/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ כולל מע"מ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 16/05/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 31/05/2018 מועד מפגש מציעים: 08/05/2018 הערות:
מספר מכרז: 1/2018 שם המכרז: מכרז מס' 1/2018: ביצוע עבודות תשתית להקמת מאגר מים, משאבת כיבוי אש וקווי אספקת מים מרכזיים למתיזים למגרשים- פארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 01/02/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ שלא יוחזרו מועד אחרון לשאלות הבהרה: 04/03/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 13/03/2018 מועד מפגש מציעים: 21/02/2018 הערות:
מספר מכרז: 15/2018 שם המכרז: מכרז מס' 15/2018 אספקה, התקנה ותפעול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים מועד פרסום: 11/01/2018 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ מועד אחרון לשאלות הבהרה: 19/11/2018 מועד אחרון להגשת הצעות: 09/12/2018 מועד מפגש מציעים: 11/11/2018 הערות:
מספר מכרז: 6/2017 שם המכרז: מכרז מס' 6/2017: קבלת שירותי ניקיון בפארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 14/10/2017 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ שלא יוחזרו מועד אחרון לשאלות הבהרה: 05/11/2017 מועד אחרון להגשת הצעות: 14/11/2017 מועד מפגש מציעים: 25/10/2017 הערות:
מספר מכרז: 3/2017 שם המכרז: מכרז מס' 3/2017: קבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון והקמת מכון לטיפול בשפכים מועד פרסום: 01/08/2017 מחיר מסמכי המכרז: 1,000 ₪ שלא יוחזרו מועד אחרון לשאלות הבהרה: 07/09/2017 מועד אחרון להגשת הצעות: 16/10/2017 מועד מפגש מציעים: 24/08/2017 הערות:
מספר מכרז: 4/2017 שם המכרז: מכרז מס' 4/2017: פניה לקבלת הצעות לשירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון וההרחבה של הישוב בת חפר מועד פרסום: 01/08/2017 מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪ שלא יוחזרו מועד אחרון לשאלות הבהרה: 31/08/2017 מועד אחרון להגשת הצעות: 24/09/2017 מועד מפגש מציעים: 24/09/2017 הערות:

חזור למכרזים פעילים