מכרזי המועצה האזורית עמק חפר

הצטרפו למאגר ספקים, קבלנים ויועצים של המועצה האזורית עמק חפר

מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מחיר מסמכי המכרז מועד אחרון לשאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות מועד מפגש מציעים הערות
מספר מכרז: שם המכרז: מנהל/ת האגף לפיתוח עסקי ומנהל/ת פארק התעשיות עמק חפר מועד פרסום: 22/02/2021 מחיר מסמכי המכרז: מועד אחרון לשאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות: 07/03/2021 מועד מפגש מציעים: הערות:

עבור לארכיון המכרזים