דלג לתוכן העמוד

המועצה מפרסמת את המידע לשימוש הציבור. המועצה אינה אחראית על המידע, התמונות או התוכן המפורסם. המידע המפורסם הועבר למועצה ע"י בית העסק. למועצה אין אחריות על טיב המתקנים, איכות השירות, המוצרים, קביעת המחיר, מידת שביעות הרצון ועוד. המועצה לא תישא באחריות כלשהי לנזק פיזי או כספי או אחר שנגרם למבקרים בבתי העסק/האתרים המופיעים במאגר המידע. האחריות המלאה מוטלת על נותני השירות

הצטרפות לאינדקס העסקים