בתחילת שנות ה90 החליטה המועצה האזורית עמק חפר על הקמת מערכת ביוב מרכזי בכל תחום שיפוטה. עד אז השתמשו תושבי עמק חפר בבורות ספיגה ביתיים שגרמו לזיהום מי התהום. תכניות הרחבת הישובים בעמק חפר, כמו גם הרחבת שטחי התעשייה הובילו להקמת מערכת ביוב מרכזי.

מערכת הביוב המרכזי, מבטיחה שמירה על איכות הסביבה ותורמת לשיקום נחל אלכסנדר שהוא אחד הפרויקטים המרכזיים של המועצה בשנים האחרונות. בכך, מצילה מערכת הביוב המרכזי את אקוויפר החוף – מאגר מי התהום הגדול, עליו יושב בין היתר, עמק חפר.

בוצעו כ- 300 ק"מ של קווי ביוב גרביטציוניים, שוחות בקרה לביוב וקווי סניקה לביוב וכן הוקמו 55 תחנות סניקה בטכנולוגיה מתקדמת.

כלכלית עמק חפר מתפעלת ומתחזקת את מערך הביוב באמצעות מערכת בקרה ושליטה ממוחשבת על תחנות הסניקה, שבאמצעותה ניתן לאתר תקלות בשטח ולטפל בהן ביעילות.