במסגרת הפרויקט הוקם מאגר מים מתקדם שנותן מענה לעסקים בפארק, מסייע בפינוי שטח מגרש לשימושים אחרים של העסק וחוסך בעלויות משמעותיות בהקמה ותחזוקה של מאגר עצמאי ליזמים ולבעלי העסקים בפארק וכן צמצום הדרישות הבירוקרטיות הישירות מכיבוי אש לעסק. המאגר המשותף יבטיח מענה איכותי בזמן אמת.