הוקמו עשרות עמדות טעינה חדשות לרכבים חשמליים ברחבי עמק חפר.

הצעה להקמת העמדות, אשר הגישה כלכלית עמק חפר, זכתה בקול קורא של משרד האנרגיה. הקמת העמדות היא חלק מתפיסה סביבתית שמובילה המועצה, המתמקדת בין היתר בצמצום זיהום האוויר וחשיבה ירוקה.