כלכלית עמק חפר - מקום שנותן מקום ליזמות וחדשנות 

כלכלית עמק חפר הוקמה בשנת 1991 תחת השם החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ על ידי המועצה האזורית על מנת שתשמש כזרוע הביצועית והיזמית שלה.

בתפקידה כזרוע ביצועית מטפלת החברה עבור המועצה בכל מערך הביוב והשפכים האזורי, אספקת מים לישובים קהילתיים, בינוי ציבורי, הפעלת חופי הרחצה, ניהול פארק התעשיות, הקמת פרויקטים מגוונים, תחבורה גמישה, תיירות, חקלאות, תשתיות ועוד.

בתפקידה כזרוע יזמית שוקדת החברה על ייצור מקורות הכנסה עצמיים עבור המועצה ותושביה כדוגמת: קידום החקלאות בעמק, הפעלת מתקן טיפול בשפכי הפלשתינים, אנרגיה ירוקה באמצעות מערכות סולאריות, עמדות טעינה לרכבים חשמליים, מנהלת העסקים כגוף שנותן מענה ומידע לעסקים, מרכזי יזמות וחדשנות, קידום התיירות, חניון בתשלום לרכב כבד ועוד.

בין הפרויקטים והיזמויות המובילים