הועדה לתיירות כפרית

ועדה ציבורית המורכבת מנציגי ציבור, חברי מליאה ואנשי מקצוע מהמועצה ומהחברה הכלכלית

הועדה דנה בנושאים הקשורים לפיתוח התיירות הכפרית בעמק חפר, יוזמת פעילויות ומקדמת נושאים רוחביים