רבות דובר על חשיבות העסקים והיזמות לכלכלה הארצית בכלל ולמקומית בפרט.

לקידום העסקים והיזמות חשיבות רבה, בין היתר, בשל הרצון:

✓ לחזק, לסייע ולשמר את העסקים הקיימים בעמק

✓ להגדיל כניסת עסקים חדשים לפעילות בשטחי המועצה

✓  מתן סיוע לאוכלוסייה הנדרשת לנהל עסקים ללא כלים רלוונטיים

✓ להגדיל את היקף המועסקים מתושבי המועצה בעסקים מקומיים, ובכך להקטין את היוממות

✓ להרחיב ולגוון את היצע השירותים לתושבי המועצה

עם הגידול בהיקף העסקים בעמק חפר, הוקמה הועדה הציבורית לקידום עסקים קטנים ובינוניים ובין חבריה המתנדבים נמנו נציגי מליאה וציבור.

בין הפעילויות ביזמת הועדה לעסקים קטנים ובינוניים: "לצמוח ולהצמיח עסקים בעמק חפר" - תכנית המנטורינג, "עסקים נפגשים בקהילה" - תכנית נטוורקינג והרצאות, שת"פ עם מרכז אקדמי רופין (פרויקטי גמר בעסקים, שומע חוץ), סדנאות מסובסדות של משרד התיירות בעמק חפר, סקר צרכים בקרב עסקים מקומיים ועוד.

החל משנת 2019 הוסבה הועדה והיא מתמקדת כעת בקידום עסקים ויזמות בעמק חפר, בראשות רו"ח רעיה קידר, ובה חברים ומתנדבים נציגי ציבור מקהילת העסקים בעמק. הועדה שותפה מלאה לפעילות, לתהליכים, ולחשיבת העומק באשר לפעילות לקידום העסקים המבוצעת במועצה ע"י כלכלית עמק חפר, ומביאה את צרכי השטח לידי ביטוי בפעילות המועצה.